AKADEMIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) - poziom podstawowy

(dawna nazwa kursu: Specjalista ds. podatku od towarów i usług)
Wykładowca: dr Marcin Stępień
Koszt: 680,00 zł

Czas trwania: 33 godz.
Zajęcia na kursie będą miały formę wykładów i warsztatów szkoleniowych  (np. samodzielne wypełnianie dokumentacji dot. VAT)

Program kursu obejmuje:
-           podstawy prawne,
-           przedmiot i podmiot opodatkowania w tym wyłączenia i zwolnienia,
-           VAT naliczony i należny w tym prawa i obowiązki podatników,
-           dokumentacja i ewidencje,
-           kasy rejestrujące,
-           handel wewnątrzwspólnotowy  i z krajami trzecimi,
-           procedury szczególne.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Termin rozpoczęcia: z chwilą zebrania 20. osobowej grupy
Grupa będzie pracować jeden raz w tygodniu po 4 godz. dydaktyczne od godz. 16.00
Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie

 

Polecamy

    • Kaledarium