Excel dla księgowych/40 godz./

Kurs skierowany jest do osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w działach księgowych lub finansowych, rozliczeń i administracji biurowej.

Celem kursu jest  dokładne zapoznanie się z narzędziami dostępnymi w arkuszu kalkulacyjnym Excel, które następnie będzie można zastosować w trakcie wykonywania codziennych obowiązków służbowych.

Nauka na kursie trwa ok. 1 miesiąca. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 4 godzin lekcyjnych od godz. 16.30.

W programie kursu:
1. Przygotowanie skoroszytu do pracy

 • Tworzenie nowych skoroszytów i zapisywanie istniejących
 • Poruszanie się po skoroszycie
 • Modyfikowanie treści całego skoroszytu
 • Modyfikowanie zawartości poszczególnych arkuszy

2. Dopasowywanie okna programu Excel

 • Dodawanie przycisków do paska narzędzi Szybki dostęp
 • Dostosowywanie Wstążki
 • Konfigurowanie obszaru pracy

3. Praca z danymi i tabelami Excela

 • Wprowadzanie i przegląd danych
 • Przenoszenie danych w obrębie skoroszytu
 • Znajdowanie i zastępowanie danych
 • Kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze
 • Tworzenie i definiowanie właściwości tabel Excela

4. Formatowanie warunkowe

 • Wyróżnianie komórek zawierających określoną wartość lub tekst
 • Paski danych, zestawy ikon, skale kolorów
 • Zaznaczanie wartości zduplikowanych lub unikatowych
 • Tworzenie nowych reguł formatowania warunkowego
 • Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem prostych formuł

5. Import danych do Excela

 • Import plików tekstowych, bazodanowych i ze stron www
 • Zastosowanie narzędzi związanych z przetwarzaniem danych tekstowych
 • Usuwanie błędów powstałych podczas importowania danych

6. Automatyzacja wprowadzania danych

 • Stosowanie odwołań względnych, bezwzględnych i mieszanych
 • Wypełnianie seriami danych
 • Malarz formatów
 • Narzędzie Wypełnianie błyskawiczne

7. Poprawność wprowadzania danych

 • Kontrola prawidłowości wprowadzania danych
 • Kontrola błędów w arkuszach
 • Śledzenie zależności między danymi

8. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem funkcji

 • Nazwy zdefiniowane
 • Stosowanie funkcji logicznych
 • Przetwarzanie tekstu z użyciem funkcji tekstowych
 • Funkcje daty i czasu
 • Funkcje matematyczne i finansowe
 • Funkcje wyszukiwania i odwołań
 • Funkcje statystyczne i informacyjne
 • Zagnieżdżanie funkcji i tworzenie formuł opartych o wiele funkcji
 • Wyszukiwanie i poprawianie błędów w obliczeniach

9. Ochrona arkusza i skoroszytu

 • Zabezpieczanie treści w arkuszu i skoroszycie
 • Zabezpieczanie pliku hasłem
 • Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych

10. Zarządzanie arkuszami i skoroszytami

 • Tworzenie obliczeń z danymi znajdującymi się w różnych arkuszach i skoroszytach
 • Tworzenie łączy pomiędzy plikami, edycja łączy, aktualizacja danych

11. Filtrowanie danych

 • Narzędzie Autofiltr
 • Zasady poruszania się po filtrowanych danych
 • Warunki logiczne w filtrach
 • Ograniczanie liczby danych widocznych na ekranie
 • Filtr zaawansowany

12. Sortowanie i podsumowywanie informacji

 • Sortowanie jedno i wielopoziomowe
 • Listy niestandardowe
 • Tworzenie konspektu
 • Narzędzie Sumy częściowe

13. Narzędzia do prognozowania

 • Analiza warunkowe – menedżer scenariuszy i tabela danych
 • Dodatek Solver

14. Tworzenie dynamicznych arkuszy za pomocą tabel przestawnych

 • Analiza danych za pomocą tabel przestawnych
 • Filtrowanie, pokazywanie i ukrywanie danych w tabeli przestawnej
 • Edytowanie i formatowanie tabel przestawnych
 • Różne sposoby prezentowania wartości
 • Pole i element obliczeniowy
 • Sortowanie i filtrowanie danych tabeli przestawnej
 • Grupowanie danych i stosowanie fragmentatorów oraz osi czasu
 • Zastosowanie formatowania warunkowego w tabelach przestawnych
 • Wykresy przestawne

15. Wizualizacja danych

 • Tworzenie wykresów
 • Dostosowywanie wyglądu wykresów
 • Linia trendu
 • Podsumowywanie danych za pomocą wykresów przebiegu w czasie
 • Tworzenie diagramów przy użyciu grafiki SmartArt

16. Drukowanie skoroszytów i arkuszy

 • Drukowanie zakresów danych
 • Znak podziału strony
 • Ustawienia wydruków
 • Drukowanie dodatkowych informacji na arkuszach
 • Drukowanie wykresów

17. Wprowadzenie do automatyzacji (VBA)

 • Bezpieczeństwo używania makr VBA
 • Włączanie i analiza makr
 • Tworzenie i modyfikowanie makr
 • Przypisywanie makr do przycisku
 • Uruchamianie makra podczas otwierania skoroszytu

Czas trwania kursu wynosi 40 godzin lekcyjnych.

Opłata za uczestnictwo: 660,00 zł 
 I rata - 360,00 zł
II rata - 300,00 zł

Najbliższy termin rozpoczęcia:  
26 września 2017 r. godz. 16.30 Pobierz harmonogram

Wykładowca: Michał Sikorski, autor bloga Excel Po Godzinach  - http://excelpogodzinach.pl/
. Posiada  ponad trzynastoletnie doświadczenie w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. W styczniu 2013 uzyskał certyfikat Microsoft Office Specjalist Excel 2010 EXpert (MOSE)


Karta zgłoszenia na szkolenie.

Polecamy

  • Kaledarium