Misja

Nowoczesna polityka gospodarcza, rozwój technologii przetwarzania danych a także akcesja Polski do Unii Europejskiej wymuszają zmiany w polskim prawie bilansowym. Stowarzyszenie czynnie uczestniczy w tym procesie przyczyniając się do naukowego i praktycznego rozwoju rachunkowości i rewizji finansowej.

Stowarzyszenie podejmuje wszelkie starania, aby udzielić skutecznej pomocy księgowym, którzy muszą stawić czoła ciągle zmieniającym się wyzwaniom. Poprzez prowadzoną w różnych formach działalność edukacyjną i doradczą staramy się umożliwić zdobycie i doskonalenie wiedzy niezbędnej do wykonywania tego trudnego zawodu.

Pamiętając o odpowiedzialności jaka ciąży na księgowych podejmujemy jednocześnie działania nad podnoszeniem jakości ich prac i umocnianiem etyki zawodowej.

Polecamy

    • Kaledarium