Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów 2017

Szanowni Państwo.
W tym roku przypada zakończenie 3 – letniego okresu rozliczeniowego, na koniec którego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia)
informacja w załączniku nr 1

Uprzejmie informujemy,  że  w  2017 roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Szkoleniowe Oddziału Okręgowego w Częstochowie organizuje szkolenia
w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów
z następujących tematów:
MODUŁ XXIV   Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego
(8 godz. z  bloku Rachunkowość)

Termin:
  26 października 2017 r.

MODUŁ XXV    Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz podmioty uprawnione do badania (8 godz.  z  bloku  Rewizja  Finansowa)
              
Termin:  27 października2017 r.

MODUŁ XIV      Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych  (16 godz.  z  bloku  Rewizja  Finansowa)
Termin: 8 – 9 listopada 2017 r.

Wykładowcy:    
d
r Teresa Cebrowska,
Moduł XIV
Biegły rewident, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w  Polsce oraz członek Rady Naukowej SKwP. Specjalista w zakresie standaryzacji rachunkowości, analizy finansowej
i rewizji. Członek Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości w Ministerstwie Finansów, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, autor i współautor licznych artykułów
i książek zawodowych, wieloletni wykładowca obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, a także przewodnicząca Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej SKwP.
Adam Kęsik, Moduły XXIV i XXV

B
iegły rewident, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ceniony wykładowca posiadający specjalistyczną wiedzę oraz przygotowanie dydaktyczne z dziedziny rachunkowości i statystyki. Specjalizuje się we wdrażaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej do praktyki rachunkowości w Polsce
i aktywnym zarządzaniu finansowym.
Koszt udziału  w poszczególnych modułach łącznie z materiałami szkoleniowymi:

Moduł XXIV      - 190,00 zł,
Moduł XXV       - 190,00 zł,
Moduł XIV        - 380,00 zł.

Zajęcia dydaktyczne realizowane będą  od godz. 8.30 w siedzibie Oddziału Okręgowego
w Częstochowie SKwP.
Ze względów organizacyjnych zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać do 31 sierpnia 2017 r.
  Pobierz kartę uczestnictwa

 

 

 

Polecamy

    • Kaledarium