Studia Podyplomowe

UE KrakowUE Krakow
 

 

 www.ksb.uek.krakow.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Krakowska Szkoła Biznesu

zaprasza na
STUDIA PODYPLOMOWE
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE
/dwusemestralne - dla zaawansowanych

 

Najbliższy termin rozpoczęcia:  Informujemy, że z powodu braku naboru grupa nie rozpocznie pracy w podanym wcześniej terminie tj. dn.  24 października 2015 r. 

WSZYSTKIE ZAJĘCIA W CZĘSTOCHOWIE

Odpłatność:
-
wpisowe: 184,50 zł (150,00 zł + 23% VAT) w momencie złożenia dokumentów
- czesne: 4 200,00 zł 
Istnieje możliwość płacenia w ratach miesięcznych bez podwyższania odpłatnosci (8 x 470.00 zł + 1 x 440,00 zł)
Zajęcia będą odbywać się w systemie zaocznym /zjazdy sobotnio-niedzielne średnio dwa razy w miesiącu/

Dokumenty wymagane przy zapisie.
- Kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego (oryginał do wglądu), ewentualnie potwierdzona kserokopia.
- kwestionariusz osobowy -
wzór - format MS WORD.
- karta zgłoszenia - wzór -
format MS WORD  w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy.
- dwie fotografie (format legitymacyjny).
 

Zapisy dokonywane są w godz. 8.00-15.45 w Dziale Szkolenia Oddziału Okręgowego  w Częstochowie SKwP /istnieje możliwość umówienia się z pracownikiem w innych godzinach/. Szczegółowych informacji udziela Biuro Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, al. Niepodległości 20/22 w Częstochowie, tel. 34/363-38-54, tel./fax 363-05-69.
 

Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych - dwa semestry)

L.P.

Przedmiot

Liczba godzin

 

Elementy prawa pracy

5

2.

Elementy prawa cywilnego

5

3.

Prawo gospodarcze

15

4.

Metodologia rachunkowości oraz międzynarodowa standaryzacja

6

5,

Rachunkowość finansowa

26

6.

Sprawozdawczość finansowa jednostki

6

7.

Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych

6

8.

Auditing

4

9.

Rachunek kosztów

12

10.

Programy informatyczne w rachunkowości i zarządzaniu firmą

10

11.

Polityka finansowa państwa

10

12.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

6

13.

Podatek dochodowy od osób prawnych

5

14.

Podatek od towarów i usług

6

15.

Podatki lokalne i podatek od czynności cywilno-prawnych

4

16.

Ordynacja podatkowa

6

17.

Wynik finansowy w ujęciu prawa podatkowego

6

18.

Analiza finansowa

10

19.

Zarządzanie kapitałem obrotowym

5

20.

Stopa zwrotu a ryzyko - elementy teorii portfela

5

21.

Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji

6

22.

Rynek kapitałowy

5

23.

Rynek pieniężny

5

24.

Zarządzanie firmą

6

25.

System ubezpieczeń społecznych

5

26.

Wykład do wyboru

5

27

Seminarium dyplomowe

10

 

Razem

200


 


 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa:

  • udział w zajęciach,
  • zaliczenie obowiązkowych egzaminów,
  • napisanie i obrona pracy dyplomowej,
  • uregulowanie płatności za studia,
  • kompletne dokumenty.

 

 

 


 

Polecamy

    • Kaledarium