Władze

WŁADZE ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE

KADENCJA 2015 - 2018

Zarząd
Joanna Nowowiejska-Fedecka          Prezes Zarządu
dr hab.Jolanta Chluska  prof. PCz    Wiceprezes
Zdzisława Wołek                               Wiceprezes 
dr inż.  Elżbieta Wysłocka                 Sekretarz 
Anna Starostecka                             Skarbnik 
Jadwiga Konieczek                          Członek Zarządu
Agnieszka Mroczek-Nowicka           Członek Zarządu
dr Marcin Stępień                             Członek Zarządu
Jan Nowak                                        Członek Zarządu

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Jerzy Cisowski                                Przewodniczący
Dorota Kaczmarek                          Z-ca Przewodniczącego 
Elżbieta Borecka                             Członek 
 
Okręgowy Sąd Koleżeński
Anna Czank                                   Przewodnicząca 
Eliza Andrzejewska                        Z-ca Przewodniczącego 
Magdalena Krauze                         Członek 
 
Dyrektor Biura Zarządu
Iwona Oswald
Z-ca dyrektora ds. szkolenia
Danuta Wiśniowska

Polecamy

    • Kaledarium