ZASADY PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW /62 godz./

Zakres tematyczny:
I CZĘŚĆ - TECHNIKA RĘCZNA
1. Formy uproszczonej księgowości i ich charakterystyka.
2. Podstawy prawne opodatkowania podmiotów na zasadach ogólnych
3. Podmiotowy i przedmiotowy zakres prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
4. Omówienie kolumn Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
5. Charakterystyka ewidencji dodatkowych i towarzyszących P.K.P. i R.
6. Omówienie i sporządzenie całej dokumentacji księgowej związanej z pracownikiem:
7. Omówienie i sporządzenie dokumentacji związanej ze środkami trwałymi oraz z samochodem osobowym nie wprowadzonym do ewidencji środków trwałych.
8. Podmiotowy i przedmiotowy zakres podatku od towarów i usług VAT; sporządzanie dowodów zakupu i sprzedaży oraz wprowadzenie do rejestru zakupu i sprzedaży VAT.
9. Wprowadzenie przygotowanych dowodów źródłowych do P.K.P.i R. techniką ręczną, podsumowanie miesiąca.
10. Sporządzenie deklaracji PIT-5 i VAT-7.
II. CZĘŚĆ - TECHNIKA KOMPUTEROWA
1. Omówienie programu do prowadzenia P.K.P. i R.
2. Założenie w komputerze nazwy firmy, ustawienie konfiguracji programu.
3. Wprowadzenie przygotowanych w I części kursu dokumentów do ewidencji dla celów podatku VAT oraz P.K.P. i R.
4. Sporządzenie wydruków komputerowych za dany miesiąc

 Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 4 godzin lekcyjnych od godz.16.00.

Opłata za uczestnictwo: 730,00 zł 
Najbliższy termin rozpoczęcia:  20 listopada 2017 r. pobierz harmonogram

Pobierz Kartę zgłoszenia

Polecamy

    • Kaledarium